Environmentálne zdravie je kvalita ľudského života 

 

Environmentálne zdravie je vedný odbor, ktorý sa zameriava na vzájomné vzťahy medzi človekom a prostredím, v ktorom žije, podporuje zdravie ľudí a celkovú životnú pohodu a harmóniu. Identifikuje a hodnotí nebezpečné látky, obmedzuje ich pôsobenie na človeka, upozorňuje na dôsledky a navrhuje vhodné riešenia.    

Zdravé životné prostredie podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zahŕňa čisté ovzdušie, dostatok bezpečnej pitnej vody, dostatok bezpečných a biologicky hodnotných potravín, dostatok nekonfliktných a bezpečných miest pre život a stabilné globálne ekosystémy.

 

 

 

 

Environmentálne zdravie sleduje, ako životné prostredie ovplyvňuje zdravie a ochorenia človeka. To zahŕňa ovzdušie, vodu, pôdu, ale aj fyzikálne, chemické, biologické a sociálne podnety. Sociálne zdravie zahŕňa faktory životného štýlu, ako je stravovanie, pohyb (cvičenie), diéty, socioekonomické podmienky.

Kvalita životného prostredia je neustále negatívne ovplyvňovaná a menená množstvom prachu, chemikáliami (formaldehyd, dioxíny, pesticídy, olovo, arzén, prchavé organické zlúčeniny), plastami, hlukom, cigaretovým dymom, elektrosmogom, roztočmi a plesňami. Nevhodné a neharmonické prostredie vytvárajú aj rôzne smetiská, skládky a rôzne odpady.

Takéto nezdravé prostredie, ktoré sme si vytvorili svojim bezohľadným správaním a nerešpektovaním prírody, je v úzkom vzťahu s obrovským nárastom alergií, astmy, pľúcnych ochorení, nádorov, srdcovo-cievnych ochorení, hormonálnych problémov, neplodnosť, psychických problémov, ekzémov a mnohých ďalších.

Vplyvom nezdravého prostredia dochádza k intenzívnejšiemu poškodzovaniu genetickej informácie, oveľa ťažšie prebiehajú regeneračné a reparačné procesy, vo väčšej miere sa aktivujú genetické predispozície na rozvoj rôznych ochorení. Environmentálne zdravie je kvalita ľudského života podmienená fyzikálnymi, chemickými, biologickými, sociálnymi a psychosociálnymi faktormi.  

   

 

Toxické olovo narúša vývoj batoliat aj deti

Chráňme bábätko v brušku pred škodlivinami

Endokrinné disruptory nebezpečne ovplyvňujú hormonálny systém

Sú geneticky modifikované potraviny škodlivé?

Vymeňte chemické osviežovače vzduchu za prírodné, bude sa vám ľahšie dýchať

Prírodný repelent z esenciálnych olejov

V čom spočíva nebezpečenstvo ťažkých kovov?

 

 

 

<

počítadlo.abz.cz