Rozvoj rakovinových buniek je úplné zlyhanie prírodných zákonov

 

 

Každý rok 4. februára je svetový deň boja proti rakovine. Naozaj proti nej bojujeme? Vedci hľadajú účinný liek na boj proti rakovine dlhé desaťročia. Objavili už mnohé chemické látky, s rôznym stupňom toxicity, ktoré sa ale časom stávajú neúčinné. Ak niekedy účinné vôbec boli a ak skutočne niekedy riešili problém. Pre mnohých klasických lekárov je rakovina lokálne ochorenie a teda aj liečba je lokálna – chemoterapia (jedovaté karcinogénne látky), rádioterapia, chirurgia. Očakávaným výsledkom je pravdepodobné zlikvidovanie nádorových buniek. Výsledkom je ale aj zničený a vysilený človek, zatiaľ čo prvotná príčina rakoviny stále ostáva nevyriešená a teda ochorenie pokračuje ďalej. Naproti tomu, prírodná liečba vníma rakovinu ako systémové ochorenie a od toho sa odvíja aj terapia. Cieľom je hľadať a odstrániť príčiny. Zameriava sa na obnovu rovnováhy v organizme, posilňuje prirodzenú imunitu a schopnosť organizmu ničiť rakovinové bunky.

 

Aká je teda prvotná podstata vzniku nádorov? Prečo je rakovina strašiakom dnešnej doby a je jej stále viac? Akú úlohu tu zohráva jednotlivec a jeho správanie a myslenie? Aké sú to tie prírodné zákony, ktoré zlyhávajú? 

 

Samozrejme, je to rôzne, keďže každý človek je individuálna bytosť. V skutočnosti má každý človek vo svojom organizme rakovinové bunky, tvoria sa stále v priebehu celého života. Za normálnych okolností ich však imunitný systém dokáže identifikovať a dostatočné rýchlo zneškodniť. Problém nastáva, keď sa imunitný systém oslabí, vtedy môžu začať rakovinové bunky rásť nekontrolovateľne. Čo všetko oslabuje imunitný systém si môžete prečítať v článku: Čo poškodzuje a čo posilňuje činnosť imunitného systému K vzniku nádorov prispievajú aj ďalšie faktory – rôzne mikróby, vírusy, plesne, toxické látky, rádioaktívne žiarenie, chemikálie, znečistené prostredie, nesprávne stravovacie zvyky, nedostatok vitamínov a minerálov, nedostatočné vylučovanie odpadových látok, zranenia, nedostatok vitality, stres. Tieto faktory však len prispievajú k rozvoju ochorenia. Dôležitá je, ako vždy, psychika, spôsob myslenia, nazerania na svet a svoj život. Či sa to už niekomu páči alebo nie, rakovina je psychosomatické ochorenie.

 

Ak sa chcete naozaj vyliečiť, je potrebné pozrieť sa spätne na svoj život a zistiť, prečo chceme zničiť samých seba, prečo sa jednotlivé bunky správajú abnormálne, prečo jednotlivé systémy v organizme nefungujú správne, prečo nie je v organizme rovnováha. Všetky naše myšlienky sú podkladom pre vznik a rozvoj ochorení. To isté platí aj pre rakovinu – sú to rôzne nevyriešené konflikty, popretie seba, svojich pocitov, hnev, nenávisť, neodpustenie, závisť, negatívne myslenie, ale aj ľútosť a strach. Dnešná doba je veľmi hektická a poznačená istou dávkou nezáujmu, bez komunikácie, sebectvom. Nedostatok lásky a sebectvo sa prejavuje v neustálom poškodzovaní prírody, nerešpektovaní prírodných zákonov, prílišnom zameriavaní sa na materiálnu časť sveta. Nevieme lásku dávať ani prijímať. Výsledkom je potom vznik rôznych druhov nádorov. Rakovina nie je len o abnormálnych bunkách, ktoré sa vymkli kontrole a ktoré stačí odstrániť. Rakovina je ochorenie celého organizmu, na vyliečenie je potrebná zmena v myslení, v správaní, aj v živote.

Rešpektovať prírodné zákony znamená rešpektovať svoj organizmus, jeho potreby, obmedzenia, biorytmy, striedanie dňa a noci, odpočívať, kvalitná strava, hygiena a psychohygiena, rešpektovať a chrániť prírodu, rešpektovať slobodu vlastnú aj druhých. Rešpektovať prírodné, a teda Božie zákony, znamená byť v harmónii. Akákoľvek disharmónia sa prejavuje ako ochorenie. Sme súčasťou obrovského celku, všetci sa navzájom ovplyvňujeme. A sme aj súčasťou prírody, ona vplýva na nás a my na ňu. Ak ničíme prírodu, ničíme samých seba. Ak ideme proti prírode, ideme v prvom rade proti sebe.    

 

 

Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD.

 

Celostná terapia – neochorie len telo, ale chorý je celý človek

Nepodceňujme silu prírody v prevencii a liečbe rakoviny

Prírodné karotenoidy - účinná pomoc v liečbe a prevencii rakoviny